Redovisning

Arbetet som redovisningskonsult spänner över ett brett område. Men oavsett om arbetet handlar om löpande bokföring och avstämning eller utveckling av processer är redovisningsarbetet centralt i ett företags och för dess ekonomifunktion. 

Redovisningskonsult

Våra redovisningskonsulter är utbildade och har både breda och djupa kunskaper inom redovisning samt rådande lagstiftning. 

Viktigt för oss är att leverera rätt kompetens utifrån våra kunders behov. Det kan vara som avlastning under vissa perioder, förstärkning i olika projekt och/eller med utvecklingsarbete av processer och system. 

PAYLY vill underlätta och förenkla vardagen gällande redovisning och redovisningsrelaterade frågor/uppgifter hos våra kunder.

Vi är självgående, servicefokuserade och positiva. Vi tycker att redovisning är roligt och vi är stolta över vår yrkesroll!

Våra erfarna konsulter kan snabbt kliva in och hjälpa er på plats som interim chef eller redovisningsspecialist samt bidra med all sin kunskap för att stötta er.

Kontakta oss